RAFAMET: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 23 czerwca 2020 r.

2020-05-28 10:51
publikacja
2020-05-28 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_RAFAMET_S.A.-_23.06.2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-28
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 23 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsię-biorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2020 r., godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi art. 4022 k.s.h. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAMET S.A.- 23.06.2020 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAMET S.A.- 23.06.2020 r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2020-05-28 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki