REKLAMA

RAFAMET: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 16 czerwca 2021 r.

2021-05-21 12:55
publikacja
2021-05-21 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_RAFAMET_SA_16_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsię-biorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna na dzień 16 czerwca 2021 r., godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi art. 4022 k.s.h. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_RAFAMET_SA_16_06_2021.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_RAFAMET_SA_16_06_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-05-21 Krzysztof Tkocz Prokurent Krzysztof Tkocz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki