REKLAMA

RAFAMET: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

2021-05-18 15:22
publikacja
2021-05-18 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAMET S.A. informuje, iż następuje zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowa-nego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 21.05.2021 r. Po-przedni termin przekazania przedmiotowego raportu wyznaczony był na dzień 24.05.2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie in-formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warun-ków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-05-18 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki