REKLAMA

RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą CZ-LOKO, a.s. z Republiki Czeskiej.

2021-06-30 14:25
publikacja
2021-06-30 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie umowy z firmą CZ-LOKO, a.s. z Republiki Czeskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z firmą CZ-LOKO, a.s. (Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, Republika Czeska) na dostawę tokarki kołowej typu UFB 125 N. Wartość przedmiotu umowy wynosi 970.000,00 EUR, tj. 4.385.176,00 PLN (wg kursu NBP na dzień 30.06.2021 r.). Termin realizacji umowy ustalono na dzień 31.08.2022 r.
Umowa określa kary umowne w następujący sposób: (1) 0,2% ceny umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia należytego wykonania umowy; (2) 1.000 EUR za każdy dzień opóźnienia usunięcia wady; (3) 1.000 EUR za każdy dzień opóźnienia dostawy części zamiennych; (4) 25.000 EUR za każde naruszenie przez każdą ze stron umowy zobowiązania do nieujawniania informacji zastrzeżonych. Łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 25% ceny umowy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku tego typu transakcji.
Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na wartość zamówienia w sprzedaży Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-06-30 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki