REKLAMA

RAFAMET: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.

2021-03-29 12:07
publikacja
2021-03-29 12:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana przez bank mBank S.A. (00-850 Warszawa, ul. Prosta 18) umowa z dnia 19.03.2021 r. o kredyt obrotowy w wysokości 5.000.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa.
Okres kredytowania upływa w dniu 28.02.2022 r.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- cesja wierzytelności z kontraktów,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna kwota zaangażowania kredytowego Spółki w banku mBank S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 7.000.000,00 zł.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-03-29 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki