REKLAMA

RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

2021-05-28 14:26
publikacja
2021-05-28 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1) aneks nr 25 z dnia 26.05.2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. Przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR, w aneksie nr 25 został określony nowy termin dostępności limitu na dzień 24.09.2021 r.
Na mocy umowy Emitent może wykorzystywać niniejszy limit w następujący sposób:
– na gwarancje bankowe do wysokości 6.000.000,00 EUR,
– kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.
Zabezpieczenie umowy stanowią:
– cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kontraktów handlowych,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych (Karuzelowe Centrum Tokarskie KCI, Pionowe Centrum Obróbcze TBI VC, Wiertarko-frezarka WFM),
– umowa przelewu na zabezpieczenie praw z umowy ubezpieczenia,
– poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
– pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta w banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-05-28 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki