REKLAMA

RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

2021-06-17 13:22
publikacja
2021-06-17 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r. :

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – akcjonariuszowi temu przysługiwało 2.042.214 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 57,60% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 47,29% ogólnej liczby głosów,

2. PROMACK Sp. z o.o. – akcjonariuszowi temu przysługiwało 939.680 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,50% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 21,76% ogólnej liczby głosów,

3. Pan Krzysztof Jędrzejewski – akcjonariuszowi temu przysługiwało 288.106 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,13% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,67% ogólnej liczby głosów,

4. Pan Michał Tatarek – akcjonariuszowi temu przysługiwało 216.735 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,11% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,02% ogólnej liczby głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez RAFAMET S.A. wynosi 4.318.701, z czego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r. reprezentowanych było 3.545.735 akcji, co stanowi 82,10% kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-06-17 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki