REKLAMA

RAFAMET: Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

2021-05-14 16:03
publikacja
2021-05-14 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31 A) jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu za rok 2021, 2022 i 2023 następujących sprawozdań finansowych:
1) półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za półrocze zakończone 30 czerwca,
2) półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za półrocze zakończone 30 czerwca,
3) rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
4) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3115.
Emitent korzystał z usług tej firmy przy badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych za rok 2017 - 2020.
Umowa z firmą zostanie zawarta przez Zarząd Emitenta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą, na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych RAFAMET S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-05-14 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki