PILNE

RAFAMET: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.

2020-05-28 11:02
publikacja
2020-05-28 11:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Uzasadnienia_do_projektow_uchwal_na_ZWZ_RAFAMET_S.A._23.06.2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Ocena_RN_z_badania_sprawozdania_Zarzadu_i_sprawozdania_finansowego_za_2019_r..PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_w_2019_r..PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Uchwaly_Rady_Nadzorczej_pod_ZWZ.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Uchwaly_Zarzadu_pod_ZWZ.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-28
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAMET S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:
1) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r.,
2) uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał, o których mowa w pkt. 1),
3) ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za 2019 r.,
4) sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
5) uchwały Rady Nadzorczej zawierające opinię Rady Nadzorczej w sprawach będących przedmiotem uchwał ZWZ,
6) uchwały Zarządu RAFAMET S.A. w zakresie spraw będących przedmiotem uchwał ZWZ.
Dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
1. Projekty uchwał na ZWZ.pdf1. Projekty uchwał na ZWZ.pdf
2. Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 23.06.2020 r..pdf2. Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 23.06.2020 r..pdf
3. Ocena RN z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 r..PDF3. Ocena RN z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 r..PDF
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r..PDF4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r..PDF
5. Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ.PDF5. Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ.PDF
6. Uchwały Zarządu pod ZWZ.PDF6. Uchwały Zarządu pod ZWZ.PDF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2020-05-28 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki