REKLAMA

RAFAMET: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

2021-05-21 13:03
publikacja
2021-05-21 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Uzasadnienia_do_projektow_uchwal_na_ZWZ_RAFAMET_S.A._16.06.2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_Zarzadu_pod_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Uchwaly_Rady_Nadzorczej_pod_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Raport_UHY_ECA__z_oceny_sprawozdania_z_wynagrodzen_za_lata_2019_i_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAMET S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
1. Projekty uchwał na ZWZ.pdf1. Projekty uchwał na ZWZ.pdf
2. Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 16.06.2021 r..pdf2. Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 16.06.2021 r..pdf
3. Uchwały Zarządu pod ZWZ.pdf3. Uchwały Zarządu pod ZWZ.pdf
4. Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ.pdf4. Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ.pdf
5. Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za lata 2019 i 2020.pdf5. Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za lata 2019 i 2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-05-21 Krzysztof Tkocz Prokurent Krzysztof Tkocz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki