REKLAMA

RAFAMET: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

2021-06-11 14:21
publikacja
2021-06-11 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_zgloszony_przez_Akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie Pana Michała Tatarka - Akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego RAFAMET S.A. Zgłoszenie zawiera projekt uchwały ZWZ zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. do punktu 8 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020”.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-06-11 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki