0,8100 zł
5,33% 0,0410 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAQS_2019q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAQ_2019q3_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 653 741 444 691 151 955 104 656
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (114 817) 9 362 (26 688) 2 203
III. Zysk (strata) brutto (114 761) 11 429 (26 675) 2 690
IV. Zysk (strata) netto (118 655) 1 998 (27 580) 470
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 591 (152 918) 2 462 (35 989)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (199) 2 108 (46) 496
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 550 6 727 2 685 1 583
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 21 942 (144 083) 5 100 (33 909)
IX. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,93) 0,02 (0,22) 0,00
XI. 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XII. Aktywa razem 986 644 917 735 225 591 213 427
XIII. Zobowiązania długoterminowe 55 348 48 880 12 655 11 367
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 655 421 474 429 149 858 110 332
XV. Kapitał własny 275 875 394 426 63 077 91 727
XVI. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 58 273 59 271
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 2,16 3,10 0,49 0,72
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 9 miesięcy 2019 9 miesięcy 2018 9 miesięcy 2019 9 miesięcy 2018
XX. Przychody netto ze sprzedaży 817 744 883 216 190 076 207 861
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (214 023) 33 431 (49 747) 7 868
XXII. Zysk (strata) brutto (214 177) 35 495 (49 783) 8 354
XXIII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej (199 255) 21 671 (46 315) 5 100
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 858) (64 999) (4 616) (15 297)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 187 1 621 276 381
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 406 7 354 1 721 1 731
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem (11 265) (56 024) (2 618) (13 185)
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,57) 0,17 (0,36) 0,04
XXX. 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XXXI. Aktywa razem 1 283 823 1 357 521 293 539 315 703
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 81 819 69 531 18 707 16 170
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 804 107 690 655 183 855 160 617
XXXIV. Kapitał własny jednostki dominującej 389 643 588 815 89 090 136 934
XXXV. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 58 273 59 271
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 3,06 4,62 0,70 1,07
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAQS 2019q3.pdfSAQS 2019q3.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 3/2019
SAQ 2019q3 jednostkowe.pdfSAQ 2019q3 jednostkowe.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe QS 3/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2019-11-29 Agnieszka Wasilewska-Semail Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Jerzy Ciechanowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Jerzy Karney p.o. Członka Zarządu
2019-11-29 Jolanta Markowicz Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.