REKLAMA

RAFAKO: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.

2022-09-19 15:37
publikacja
2022-09-19 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 6/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, informującego o datach przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości śródrocznego skonsolidowanego raportu za 2022 rok, zawierającego skrócone sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 22 września 2022 roku.

Śródroczny skonsolidowany raport za 2022 rok, zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2022 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, wskazane w przywołanym raporcie bieżącym Emitenta numer 6/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-09-19 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki