2,1000 zł
-0,24% -0,0050 zł
RAFAKO SA (RFK)

Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-15
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”), w nawiązaniu do RB 39/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku informującego o wyborze przez firmę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) oferty Spółki (lider Konsorcjum) złożonej w konsorcjum z PBG oil and gas Sp. z o.o. (członek Konsorcjum), informuje, że w dniu 15 lutego 2019 roku Spółka podpisała z Zamawiającym umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn” („Umowa”).
Wartość Umowy wynosi łącznie 168,7 mln PLN netto (tj. 207,5 mln PLN brutto), z czego udział Spółki wynosi 95%.
Termin na wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów ograniczona jest do kwoty 25% wynagrodzenia umownego netto.
W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% wynagrodzenia umownego brutto.
Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-15 Agnieszka Wasilewska- Semail Wiceprezes Zarządu
2019-02-15 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.