0,8050 zł
-3,01% -0,0250 zł
RAFAKO SA (RFK)

Aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („RAFAKO”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2019 z dnia 17 września 2019 r., informuje, iż w dniu 17 października 2019 r. Spółka działając poprzez podmiot zależny Emitenta – spółkę pod firmą E003B7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu („SPV”) oraz spółka pod firmą Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („Zamawiający”) zakończyły proces kluczowych uzgodnień dotyczących zmiany treści postanowień umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Kontrakt”), o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.

W wyniku negocjacji uzgodniono, że w ramach Kontraktu zostaną wykonane dodatkowe zadania, m.in. zostanie dostarczona dodatkowa warstwa katalizatora i instalacji dozowania addytywu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji emisji rtęci oraz zostanie zwiększone pole paliwowe, umożliwiające spalanie szerszego asortymentu węgli.

Dodatkowo Konsorcjum po oddaniu Bloku do eksploatacji przeprowadzi działania optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez Blok zmienionych parametrów technicznych.

Wdrożenie powyższych zmian pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe Bloku, jak również umożliwi optymalizację kosztową w trakcie jego eksploatacji. Dodatkowo, dzięki rozszerzeniu zakresu prac możliwe będzie obniżenie poziomu emisji przez przedmiot Kontraktu szkodliwych substancji do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi Grupie TAURON większą elastyczność kontraktacji węgla.

Mając na uwadze powyższe, strony uzgodniły, iż niezbędne będzie zawarcie aneksu do Kontraktu, w szczególności dotyczącego jego wartości oraz harmonogramu realizacji budowy. W wyniku negocjacji, Strony ustaliły, że cena netto określona w Kontrakcie zostanie zwiększona o kwotę 52.308.355,89 zł, a termin na podpisanie protokołu Przekazania Bloku do Eksploatacji nastąpi w terminie najpóźniej do 69 miesięcy i 15 dni licząc od daty zawarcia Kontraktu, nie później jednak niż do dnia 31.01.2020 r. Wprowadzenie zmian do Kontraktu objętych negocjacjami wymaga stosownych zgód korporacyjnych i ewentualnie zgód innych podmiotów. O zawarciu stosownego aneksu do Kontraktu, uwzględniającego powyższe uzgodnienia, Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Helena Fic p.o. Prezesa Zarządu
2019-10-17 Agnieszka Wasilewska- Semail Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.