RADPOL SA (2/2019) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2018 roku

2019-05-29 22:10
publikacja
2019-05-29 22:10

Raport Bieżący nr 2/2019

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) zgodnie z pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW prezentuje w załączeniu treść przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. dla Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (wraz z załącznikiem w postaci Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku). Treść sprawozdania zostanie również udostępniona na stronie internetowej Spółki: http://www.radpol.eu/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

33346968_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2018_r-0.pdfpdf
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki