1,4350 zł
0,00% 0,0000 zł
Radpol SA (RDL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019-09-30_Sprawozdanie_Finansowe_RADPOL_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 122 846 133 780 28 512 31 452
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 8 093 5 495 1 878 1 292
III. Zysk/(strata) brutto 6 478 3 553 1 504 835
IV. Zysk/(strata) netto 5 234 2 889 1 215 679
V. Liczba akcji (*) 37 975 395 37 975 395 37 975 395 37 975 395
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,14 0,08 0,03 0,02
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 610 3 952 1 998 929
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 271) (4 785) (759) (1 125)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 517) (3 349) (352) (787)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 3 822 (4 182) 887 (983)
XI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XII. 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XIII. Aktywa trwałe 108 873 104 642 24 893 24 335
XIV. Aktywa obrotowe 75 220 70 393 17 199 16 370
XV. Aktywa razem 184 093 175 035 42 092 40 706
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 116 82 292 19 690 19 138
XVII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 33 194 28 480 7 590 6 623
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 922 53 812 12 100 12 514
XIX. Kapitał własny 97 977 92 743 22 402 21 568
XX. Kapitał zakładowy 1 148 1 148 262 267


(*) Liczba akcji
w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu
danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.


Wybrane dane
finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
przeliczono na walutę EUR według następujących zasad:


1. Pozycje
aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30
września 2019 roku (1 EUR = 4,3736 PLN) oraz na dzień31
grudnia 2018 roku (1 EUR = 4,3000 PLN).


2. Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30
września 2019 roku oraz dnia 30 września 2018 roku (odpowiednio 1 EUR =
4,3086 PLN i 1 EUR = 4,2535 PLN).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019-09-30 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..pdf2019-09-30 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A..pdf Sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-10-30 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.