RADPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

2019-07-08 12:50
publikacja
2019-07-08 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-08
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku. Pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2019 roku został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku na dzień 21 sierpnia 2019 roku (środa). Nowy termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku został ustalony na dzień 22 sierpnia 2019 roku (czwartek).

Terminy przekazania do publicznej wiadomości pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-08 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-07-08 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki