REKLAMA

RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.

2021-01-28 14:12
publikacja
2021-01-28 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
210128_THC_zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
210128_THC_zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_GBielowicki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-28
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), przekazane przez THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu o nazwie Fund 3) z siedzibą w Luksemburgu, 25A Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de commerce et des societes – RCS) pod numerem B232320 (dalej: THC SICAV-RAIF) oraz powiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie przekazane przez Pana Grzegorza Bielowickiego, będącego podmiotem dominującym w rozumieniu Ustawy o ofercie wobec THC SICAV-RAIF, o zwiększeniu udziału o co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
210128_THC_zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.pdf210128_THC_zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.pdf Zawiadomienie THC SICAV-RAIF
210128_THC_zawiadomienie o zmianie stanu posiadania GBielowicki.pdf210128_THC_zawiadomienie o zmianie stanu posiadania GBielowicki.pdf Zawiadomienie G. Bielowicki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 Anna Kułach Prezes Zarządu
2021-01-28 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki