RADPOL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2020-05-18 17:10
publikacja
2020-05-18 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Krzysztof_Rogalski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 maja 2020 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej MAR) o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Pana Krzysztofa Rogalskiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 25) MAR.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Krzysztof Rogalski.pdfZawiadomienie Krzysztof Rogalski.pdf Zawiadomienie - Krzysztof Rogalski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Anna Kułach Prezes Zarządu
2020-05-18 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki