RADPOL S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

2019-07-02 22:10
publikacja
2019-07-02 22:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-02
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej Akcjonariusz), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe żądanie stanowi realizację uprawnień Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wynikających z art. 400 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki informuje, że dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach żądania.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-02 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-07-02 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki