REKLAMA

RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

2020-09-22 15:49
publikacja
2020-09-22 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-22
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 września 2020 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej: Bank) umowę zmieniającą nr 15 (dalej: Aneks) do umowy kredytu zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej (dalej: Umowa kredytu), w tym ostatnio na podstawie umowy zmieniającej nr 14 do Umowy kredytu z dnia 25 września 2019 roku (o zawarciu przedmiotowej umowy zmieniającej Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2019 z dnia 25 września 2019 roku).

Na podstawie Aneksu nastąpiła zmiana ostatecznych terminów spłaty kredytów D1 i E w ten sposób, że ostateczny termin spłaty:
(i) kredytu D1 został ustalony na dzień 30 września 2022 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 września 2020 roku);
(ii) kredytu E został ustalony na dzień 30 września 2022 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 września 2020 roku).

Informacje o podpisaniu Umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu, umowach zmieniających Umowę kredytu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, nr 24/2016, nr 38/2017, nr 42/2017, nr 73/2017, nr 84/2017, nr 3/2018, nr 16/2018, nr 5/2019 oraz nr 28/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-22 Anna Kułach Prezes Zarządu
2020-09-22 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki