RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

2019-09-25 21:21
publikacja
2019-09-25 21:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-25
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku informuje, iż w dniu 25 września 2019 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej: Bank) umowę zmieniającą nr 14 (dalej: Aneks) do umowy kredytu zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 4 września 2012 roku następnie zmienianej (dalej: Umowa kredytu), w tym ostatnio na podstawie umowy zmieniającej nr 13 do Umowy kredytu z dnia 15 kwietnia 2019 roku (o zawarciu przedmiotowej umowy zmieniającej Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku).

Na podstawie Aneksu oraz przyjętego na jego podstawie nowego ujednoliconego brzmienia Umowy kredytu nastąpi w szczególności:
a) Zmiana ostatecznych terminów spłaty wszystkich kredytów udzielonych na podstawie Umowy kredytu w ten sposób, że ostateczny termin spłaty:
(i.) Kredytu A zostanie ustalony na dzień 30 września 2024 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 września 2020 r.),
(ii.) Kredytu B zostanie ustalony na dzień 30 września 2024 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 września 2020 r.),
(iii.) Kredytu C zostanie ustalony na dzień 30 września 2024 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 4 września 2020 r.),
(iv.) Kredytu D1 zostanie ustalony na dzień 30 września 2020 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 września 2019 r.),
(v.) Kredytu E zostanie ustalony na dzień 30 września 2020 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 30 września 2019 r.),
(vi.) Kredytu F zostanie ustalony na dzień 30 września 2024 roku (z dotychczasowego ostatecznego terminu spłaty tego kredytu określonego na dzień 4 września 2020 r.);

b) Ustalony zostanie nowy harmonogram spłaty kredytów,

c) Zmiana (dostosowanie do postanowień nowego ujednoliconego brzmienia Umowy kredytu) dotychczasowych zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową kredytu, tj. w szczególności:
(i.) Obniżenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomościach będących własnością lub pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółki z kwoty 145.155.000 zł do kwoty 75.000.000 zł,
(ii.) Zmiana zastawów rejestrowych i finansowych na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych Spółki polegającą w szczególności na obniżeniu maksymalnej kwoty zabezpieczenia z kwoty 145.155.000 zł do kwoty 75.000.000 zł.

Aneks (w tym nowe ujednolicone brzmienie Umowy kredytu) wejdzie w życie z dniem potwierdzenia przez Bank, iż otrzymał całą wymaganą Aneksem dokumentację (obejmującą w szczególności dokumenty dotyczące zmiany ww. zabezpieczeń kredytów).

Informacje o podpisaniu Umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu, umowach zmieniających Umowę kredytu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 24/2016, 38/2017, 42/2017, 73/2017, 84/2017, 3/2018, 16/2018 oraz 5/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-09-25 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki