RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku

2019-08-12 16:15
publikacja
2019-08-12 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_-_tresc_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-12
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku oraz treść uchwały, która została poddana pod głosowanie, ale nie została podjęta.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż głosy na Zgromadzeniu liczone były przy użyciu systemu komputerowego, podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 4 porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - treść uchwał NWZ.pdfZałącznik - treść uchwał NWZ.pdf Treść uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-08-12 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki