RADPOL S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 maja 2020 roku

2020-05-29 10:12
publikacja
2020-05-29 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Stanowisko_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 maja 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”), działając w wypełnieniu obowiązku nałożonego art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przedstawia stanowisko Zarządu Spółki w odniesieniu do wezwania ogłoszonego dnia 14 maja 2020 r. przez THC SICAV-RAIF S.A. (działającą w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) z siedzibą w Luksemburgu, 25A Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de commerce et des sociétés – RCS) pod numerem B232320 do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 38.260.605 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki (dalej „Wezwanie”).

Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Stanowisko Zarządu.pdfStanowisko Zarządu.pdf Stanowisko Zarządu dot. wezwania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Anna Kułach Prezes Zarządu
2020-05-29 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki