RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2019-08-09 09:40
publikacja
2019-08-09 09:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-09
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku otrzymał informację o rezygnacji Pana Andrzeja Kasperka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Pan Andrzej Kasperek nie podał powodu rezygnacji.

Podstawa prawna: §5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-09 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-08-09 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki