RADPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2019-08-12 16:04
publikacja
2019-08-12 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-12
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Łajcę.

Poniżej Spółka przekazuje życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej.
Pan Grzegorz Łajca ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Posiada prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu firmami w pięciu branżach, w tym 16-letnie doświadczenie w branży budowlanej w kilku różnych grupach produktowych, 10 lat doświadczenia w branży szkła samochodowego na rynku wtórnym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje całkowite restrukturyzacje firm produkcyjnych, akwizycje i integracje firm w Polsce i Europie. Był odpowiedzialny za rozwój rynków exportowych i zarządzanie rozproszonymi organizacjami dystrybucyjnymi na terenie Europy, Ukrainy, Rosji i Afryki Północnej. Kilkukrotnie współpracował z funduszami PE/VC. W latach 05.2002 – 05.2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Ceramika Gres S.A. W okresie 09.2004 – 02.2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Libet S.A. Od 03.2008 do 02.2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy NordGlass, którą łączył w okresie 01.2016 - 02.2018 ze stanowiskiem Business Development Director/Retail Distribution Director ARG w koncernie AGC. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Grupy Akomex (inwestycja funduszu Highlander Partners).

Zarząd Spółki informuje, że powołany Członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-08-12 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki