RADPOL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Radpol S.A. dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

2019-05-29 21:51
publikacja
2019-05-29 21:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Radpol S.A. dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wnioskiem Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (dalej Wniosek), który zakłada przeznaczenie zysku netto Spółki w kwocie 2 130 101,62 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).
Rada Nadzorcza zgodziła się z argumentacją Zarządu, który mając na względzie sytuację finansową Spółki ostatnich lat wskazał, że przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku na kapitał zapasowy Spółki przyczyni się do jej rozwoju, realizacji założeń przyjętej strategii na lata 2018-2021 oraz dalszego efektywnego budowania jej wartości dla Akcjonariuszy. We Wniosku Zarząd Spółki zwrócił ponadto uwagę na ograniczenia wynikające z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej Umowa kredytu). Zgodnie z zapisami Umowy kredytu bez pisemnej zgody kredytodawcy nie może zostać podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku i wypłacie dywidendy, ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że organem Spółki uprawnionym do podjęcia decyzji w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku jest Zwyczajne Walne Zgromadzenia Radpol S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Anna Kułach Prezes Zarządu
2019-05-29 Jacek Fotyma Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki