REKLAMA

QUMAK S.A.: Znaczny pakiet akcji - Zawiadomienie od PKO Parasolowy - fio

2017-09-19 19:17
publikacja
2017-09-19 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-19
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Znaczny pakiet akcji - Zawiadomienie od PKO Parasolowy - fio
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. m.) przesłane przez PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty (dalej jako „PKO Parasolowy – fio”), zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału była rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, co miało miejsce w dniu 18 września 2017 r.
Przed zmianą udziału PKO Parasolowy - fio posiadał 471.164 akcje Spółki stanowiące 4,5413% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 471.164 głosów z tych akcji, co stanowi 4,5413% w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału PKO Parasolowy - fio posiada 2.971.164 akcji Spółki, co stanowi 7,3589% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 2.971.164 głosów z tych akcji, co stanowi 7,3589% w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto, w zawiadomieniu podano iż nie istnieją inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki oraz nie istnieją osoby trzecie z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

PKO Parasolowy - fio poinformował również że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie – Art. 70 pkt 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-19 Wojciech Włodarczyk p.o. Prezesa Zarządu Wojciech Włodarczyk
2017-09-19 Monika Ponarad Prokurent Monika Ponarad
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki