2,4600 zł
-5,75% -0,1500 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-14
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz raportu nr 8/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent") niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za rok 2018 z dnia 15 marca 2019 r. na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Przyczyną przesunięcia publikacji raportu rocznego jest konieczność dostosowania struktury logicznej pliku xml sprawozdania finansowego do aktualnego wzoru opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

W dniu 11 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało nowy wzór struktury logicznej plików w formacie xml na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych emitentów wpisanych do KRS, korzystających z polskich standardów rachunkowości. Ministerstwo Finansów nie przewidziało okresu vacatio legis dla sprawozdań finansowych tworzonych, a nie ukończonych przed 11 marca 2019 r. W związku z powyższym, wszelkie sprawozdania finansowe emitentów wpisanych do KRS, stosujących polskie standardy rachunkowości tworzone i nie ukończone przed 11 marca 2019 r., muszą zostać dostosowane do nowej struktury logicznej (plik w formacie xml). Na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu Emitent nie ma wiedzy o dostawcy IT, który posiada narzędzie do wygenerowania sprawozdania finansowego w nowym formacie. Emitent podejmuje działania celem niezwłocznego dostosowania sprawozdania finansowego do nowego formatu. Emitent powziął informację o zmianie przedmiotowego formatu XML w godzinach wieczornych 13 marca 2019 r., co uniemożliwiło przesłanie raportu bieżącego o przesunięciu publikacji raportu rocznego Emitenta w terminie co najmniej dwóch dni przed datą publikacji oraz przygotowania sprawozdania finansowego w odpowiednim formacie na dzień przed jego publikacją.

W związku z zaistniałą sytuacją Emitent w dniu jutrzejszym opublikuje wybrane dane finansowe sporządzone na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2018.

Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-03-14 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.