QUERCUS TFI S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

2019-04-10 11:07
publikacja
2019-04-10 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent") niniejszym informuje o skróceniu terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. z dnia 19 kwietnia 2019 r. na dzień 18 kwietnia 2019 r.


Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-04-10 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki