REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu

2020-10-01 15:09
publikacja
2020-10-01 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym informujemy, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym rezygnacji p. Jarosława Jamki z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z Zarządu Quercus TFI S.A. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 r. Rezygnacja nie zawiera informacji o powodach jej złożenia.

Podstawa prawna:
- § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2020-10-01 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki