QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

2020-08-04 14:53
publikacja
2020-08-04 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 lipca 2020 r. wyniosła 2 500,2 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 986,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 60,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 28,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 127,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 86,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 139,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-08-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki