QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

2019-06-04 17:46
publikacja
2019-06-04 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 maja 2019 r. wyniosła 2 361,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 853,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 87,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 60,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 23 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 199,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 21,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 37,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 6 maja 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 47,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.

Spółka zwraca uwagę na bardzo dobre wyniki inwestycyjne kilku funduszy/subfunduszy, w szczególności QUERCUS Stabilny oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych, co może mieć wpływ na przyszły poziom aktywów pod zarządzaniem Emitenta.

Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-06-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki