REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

2020-01-20 14:18
publikacja
2020-01-20 14:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. określa daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

1. Raport roczny za 2019 r. - 31 marca 2020 r.;
2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 20 kwietnia 2020 r.;
3. Raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 11 sierpnia 2020 r.;
4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 19 października 2020 r.

Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-01-20 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki