REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Szacunkowy wynik finansowy za rok 2019

2020-01-20 17:15
publikacja
2020-01-20 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Szacunkowy wynik finansowy za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że szacunkowy zysk netto Emitenta za rok 2019 wynosi 18,9 miliona złotych. W zysku uwzględnione jest jednorazowe zdarzenie wynikające z przeszacowania wartości ekspozycji Spółki na obligacje GetBack S.A. w restrukturyzacji w wysokości 3,2 miliona złotych. Ww. szacunkowy zysk netto może odbiegać od oczekiwań rynkowych, co w ocenie Emitenta stanowi przesłankę do publikacji niniejszego raportu.

Przedstawiony szacunkowy zysk netto może ulec zmianie.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym raporcie rocznym Spółki za 2019 r., którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.


Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-01-20 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki