QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

2020-05-08 19:10
publikacja
2020-05-08 19:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_20200508.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZ_20200508.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd Quercus TFI S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 czerwca 2020 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12. Ogłoszenie o zwołaniu ww. zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_20200508.pdfogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_20200508.pdf ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
projekty_uchwał_ZWZ_20200508.pdfprojekty_uchwał_ZWZ_20200508.pdf projekty uchwał na walne zgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-05-08 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki