2,2200 zł
-3,48% -0,0800 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_20190402.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwaly_NWZ_QuercusTFI_20190402_projekt.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-02
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd Quercus TFI S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 kwietnia 2019 r., na godz. 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12. Ogłoszenie o zwołaniu ww. Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_20190402.pdfogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_20190402.pdf ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
uchwały_NWZ_QuercusTFI_20190402_projekt.pdfuchwały_NWZ_QuercusTFI_20190402_projekt.pdf projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-02 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-04-02 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.