REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.:

2020-10-19 17:13
publikacja
2020-10-19 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WIADOMOŚĆ

3. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (WIADOMOŚĆ)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WIADOMOŚĆ


Zarząd
Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
w nawiązaniu do raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. obejmującego
okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r. przekazuje do publicznej
wiadomości korektę omyłki pisarskiej w tabeli z Wybranymi danymi
finansowymi. W
opublikowanym raporcie w dniu 19.10.2020 r. pojawił się błąd w
„Wybranych danych finansowych” w pozycji „Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej”, gdzie zamiast kwoty 3 864 tys. zł powinna
być wartość -3 296 tys. zł, oraz w pozycji „Przepływy pieniężne netto
razem”, gdzie zamiast kwoty -4 260 tys. zł powinna być wartość -11 420
tys. zł. Korygowane pozycje zostały ujęte w załączniku do niniejszego
raportu.


Plik Opis
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Skorygowane Wybrane dane finansowePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-10-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki