REKLAMA

QUBICGAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania

2022-06-16 17:44
publikacja
2022-06-16 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_na_podstawie_art.69-QubicGames.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-16
Skrócona nazwa emitenta
QUBICGAMES S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd QubicGames spółka akcyjna z siedzibą w Siedlcach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 21 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), w dniu 15 czerwca 2022 roku wpłynęło zawiadomienie od Jakuba Pieczykolana (dalej: „Akcjonariusz” lub „Zawiadamiający”) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadamiający poinformował, że przed zaistnieniem zdarzenia, o którym mowa wyżej, posiadał 3.952.500 akcji Spółki reprezentujących 40,25 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.732.500 głosów, stanowiących 44,65 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Zawiadamiający poinformował, że po zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa wyżej posiada 3.500.000 akcji Spółki reprezentujących 35,64 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.280.000 głosów, stanowiących 40,38 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_na_podstawie_art.69-QubicGames.pdfzawiadomienie_na_podstawie_art.69-QubicGames.pdf zawiadomienie_na_podstawie_art.69-QubicGames

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-16 Jakub Pieczykolan Prezez Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki