REKLAMA

QUBICGAMES S.A.: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej naptime.games

2022-05-31 21:19
publikacja
2022-05-31 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
QUBICGAMES S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej naptime.games
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. informującego o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej naptime.games sp. z o.o. (dalej: „naptime.games” lub „Spółka zależna”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 31 maja 2022 r. przez Zgromadzenie Wspólników naptime.games uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Spółce zależnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce naptime.games nastąpiło o kwotę 550.000 zł, tj. z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł, poprzez ustanowienie 11.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Nowoutworzone udziały w liczbie 10.000, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł objął Emitent w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000 zł. Pozostałe nowoutworzone udziały w liczbie 1.000 objął Prezes Zarządu naptime.games.

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wyżej opisanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitentowi będzie przysługiwało 19.500 udziałów, stanowiących 92,86 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników naptime games.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Jakub Pieczykolan Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki