REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja o nowych umowach handlowych

2021-05-04 16:11
publikacja
2021-05-04 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o nowych umowach handlowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 maja 2021 r. Emitent otrzymał potwierdzenie podpisania z firmą Trolley.com.kw z Kuwejtu [sieć sklepów spożywczych] umowy na korzystanie z Silnika Personalizowanych Rekomendacji AI dla e-commerce. Łącznie [z uwzględnieniem ww. umowy] w kwietniu bieżącego roku Spółka pozyskała 10 abonamentów* o wartości 216 tys. zł w skali roku. Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie ww. umów to efekt strategii sprzedaży w oparciu o kanał partnerski. W ocenie Spółki ww. kontrakty będą mieć wpływ na dalsze polepszenie wyników Spółki w bieżącym kwartale. Zarząd Spółki spodziewa się utrzymania co najmniej podobnej dynamiki wzrostu w kolejnych miesiącach.

* abonament - miesięczna, cykliczna opłata za świadczenie jednej usługi na danej domenie sklepu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on new trade agreements


Management Board of QuarticOn S.A. [Company, Issuer] informs that today,
i.e. May 04, 2021, the Issuer has received confirmation of signing a
contract with Trolley.com.kw stores [grocery stores chian] for
recommendation engine. In total [including the above-mentioned of the
agreement] in April this year the Company acquired 10 subscriptions* of
the total vale of 216 k PLN [47,3 k EUR] on an annual basis. The
conditions for the implementation of the above-mentioned contracts,
including the possibility of withdrawing from them or breaching their
terms, do not differ from the terms commonly used for this type of
contract.


Conclusion of the above-mentioned contracts are the result of the the
sales strategy based


on the partnerships agreements. In the opinion of the Company, the above
the contracts will have an impact on the further improvement of the
Company's results in the current quarter. The Management Board of the
Company expects to maintain at least a similar growth dynamics in the
coming months.

* subscription - monthly, recurring fee for the one service on a given
store domain.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2021-05-04 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki