REKLAMA
APOGEUM IV FALI

QUART DEVELOPMENT: Raport miesięczny za maj 2014 r.

2014-06-13 11:04
publikacja
2014-06-13 11:04
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W maju Spółka kontynuowała sprzedaż lokali na inwestycji Bielany II. Do końca maja 2014 r. Emitent zawarł 2 kolejne umowy sprzedaży lokali mieszkalnych w inwestycji Bielany II. Kontynuowane są prace związane z przygotowaniem dalszych terenów w Legnicy. Spółka zmieniła koncepcję rozpoczęcia inwestycji i powróciła do wykonania inwestycji Legnica II, zakończono prace wyburzeniowe budynku nr 2. Złożono wniosek o zmianę planu dla III etapu osiedla BIELANY III. Planowana zabudowa to zarówno wielorodzinna jak i jednorodzinna. Spółka zależna Quartus sprzedała posiadany lokal mieszkalny o powierzchni 99,5 mkw. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy projektu biurowego na gruntach Spomasz e.A. przystąpiono do uzgadniania treści umowy. Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w maju: Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 09.05.2014 r. - Raport miesięczny za kwiecień 2014 r. Raport kwartalny nr 10/2014 z dnia 15.05.2014 r. - Raport okresowy za I kwartał 2014r. - jednostkowy i skonsolidowany. Raport roczny nr 11/2014 z dnia 30.05.2014 r. - Jednostkowy raport roczny Quart Development S.A. za rok 2013. Raport roczny nr 12/2014 z dnia 30.05.2014 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej QUART DEVELOPMENT S.A. za rok 2013. Raporty bieżące nie były publikowane w ESPI w maju. Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W maju 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Do końca 2011 r. wszystkie środki z emisji zostały wykorzystane na bieżącą działalność Spółki. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 19 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quart Development S.A. Do 14 lipca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Rataj-Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki