QUART DEVELOPMENT: Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

2019-08-15 17:45
publikacja
2019-08-15 17:45
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2019 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

W lipcu budowy inwestycji BIELANY III i LUTYNIA były kontynuowane. Spółka przygotowała kolejne tereny pod sprzedaż działek w inwestycji LEGNICA i nadal oczekiwała na pozwolenie na budowę inwestycji GORLICKA.

Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w lipcu 2019 r.:
Raport bieżący nr 19/2019 z 11.07.2019 r. – Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10 lipca 2019 r.
Raport bieżący nr 20/2019 z 11.07.2019 r. – Zmiana w Radzie Nadzorczej Quart Development S.A.
Raport bieżący nr 21/2019 z 11.07.2019 r. – Zmiana w Radzie Nadzorczej Quart Development S.A.
Raport bieżący nr 22/2019 z 14.07.2019 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu 2019 r.:
Raport bieżący nr 2/2019 z 11.07.2019 r. – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 10 lipca 2019 r.

Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.quart.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W lipcu 2019 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 września 2019 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2019 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki