REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

QUARK VENTURES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 lipca 2017 r.

2017-06-22 18:07
publikacja
2017-06-22 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_QUARK_VENTURES.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_QUARK_VENTURES.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_QUARK_VENTURES.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Struktura_akcjonariatu_QUARK_VENTURES.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI_RADY_NADZORCZEJ_QUARK_VENTURES__ZA_2016R.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-22
Skrócona nazwa emitenta
QUARK VENTURES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 lipca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Karwackiej-Siarki we Wrocławiu, ul. Krupnicza 5/1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ QUARK VENTURES.pdfTreść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ QUARK VENTURES.pdf
Projekty uchwał ZWZ QUARK VENTURES.pdfProjekty uchwał ZWZ QUARK VENTURES.pdf
Formularz pełnomocnictwa QUARK VENTURES.pdfFormularz pełnomocnictwa QUARK VENTURES.pdf
Struktura akcjonariatu QUARK VENTURES.pdfStruktura akcjonariatu QUARK VENTURES.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI RADY NADZORCZEJ QUARK VENTURES ZA 2016R.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI RADY NADZORCZEJ QUARK VENTURES ZA 2016R.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-22 Dominik Dymecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki