REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

2021-12-08 16:41
publikacja
2021-12-08 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software SA („Emitent”, „Spółka”), w związku z dokonanym przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w transzy za 2020 rok dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki - o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 10/2021 w dniu 7 grudnia 2021 r. - przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:
1. Otwarcie subskrypcji nastąpiło 22 listopada 2021 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 30 listopada 2021 roku .
2. Akcje serii E przydzielono w dniu 7 grudnia 2021 roku.
3. Subskrypcją objęto 50.000 sztuk akcji serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
4. Redukcja nie miała miejsca.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 50.000 akcji serii E.
6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 50.000 akcji serii E.
7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii E wynosiła 5,00 zł za 1 akcję.
8. Zapisy na akcje serii E złożyło 7 osób.
9. Akcje serii E przydzielono 7 osobom.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 250.000,00 zł.
12. Nie poniesiono kosztów emisji akcji serii E, w związku z tym średni koszt jej przeprowadzenie na akcję serii E wyniósł 0 zł.
13. Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa szczegółowa: par. 16 ust. 1 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-12-08 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki