14,0000 zł
6,06% 0,8000 zł
Quantum Software SA (QNT)

Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy – korekta raportów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uzupelnienie1_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uzupelnienie2_Opis_APM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-08
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy – korekta raportów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uzupełnia jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za 2018 rok, które zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

Przedmiotem uzupełnienia jest „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”, które są elementami ww. raportów rocznych.

Korekta dotyczy:
- uzupełnienia „Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego” o informacje w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- uzupełnienia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A.” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.” w zakresie zastosowanych przez Spółkę alternatywnych wskaźników pomiaru (wskaźniki APM: EBIT, EBITDA, ROS, ROA, ROE, wskaźniki płynności) o informacje dlaczego Spółka uważa, że APM dostarczają przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych i efektywności finansowej Spółki i jej Grupy, a także podwody ich zastosowania przez Spółkę.

Wykaz uzupełnianych informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w ww. dacie nie uległy zmianie.

Emitent przekaże do publicznej wiadomości ww. raporty roczne uwzględniające ww. uzupełnienia.


Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
uzupełnienie1_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdfuzupełnienie1_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf uzupełnienie1_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
uzupełnienie2_Opis APM.pdfuzupełnienie2_Opis APM.pdf uzupełnienie2_Opis APM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-05-08 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2019-05-08 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.