Przez 15 lat unijnego VAT-u w Polsce ponad 160 tys. interpretacji przepisów

W ciągu 15 lat obowiązywania unijnego VAT-u w Polsce, Minister Finansów wydał ponad 160 tys. indywidualnych interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zapadło ponad 20 tys. wyroków NSA i ponad 41 tys. WSA dot. VAT - wynika z podsumowania firmy Crido.

W poniedziałkowym komunikacie Crido przypomniano, że 1 maja 2004 Polska weszła do Unii Europejskiej i tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dostosowująca polskie prawodawstwo do unijnego. Liczyła ona 176 artykułów, podczas gdy jej poprzedniczka zaledwie 56 artykułów i o przeszło 100 tys. znaków mniej.

Doradcy podatkowi z Crido obliczyli, że podczas 15 lat obowiązywania unijnego VAT-u w naszym kraju Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 552 wyroki w zakresie VAT, z czego 43 dotyczące polskich przepisów, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił 60 uchwał dotyczących polskiego VAT. Sąd ten wydał także ponad 20 tysięcy wyroków w sprawach o VAT, z kolei Wojewódzkie Sądy Administracyjne orzekały ponad 41 tysięcy razy. Jednocześnie Minister Finansów wydał ponad 160 tysięcy interpretacji indywidualnych dot. VAT, przeprowadzono 35 nowelizacje dyrektyw VAT-owskich i 60 nowelizacji ustawy o VAT.

W komunikacie zwrócono uwagę, że wraz z wejściem Polski do UE, obok nowych obowiązków (np. związanych ze składaniem informacji podsumowujących czy deklaracji Intrastat), podatnicy VAT zyskali nowe oręże do prowadzenia sporów z fiskusem – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Orzeczenia dotyczące Polski stanowiły 8 proc. całej puli wyroków TSUE wydanych od 1 maja 2004 r. w sprawach o VAT. Z pierwszym tzw. zapytaniem prejudycjalnym dotyczącym zgodności ustawy o VAT z dyrektywą unijną wystąpił do TSUE (wówczas jeszcze: ETS) w czerwcu 2006 roku WSA w Łodzi.

"Rewolucja w 2004 roku była dopiero początkiem zmian. Niemalże każdego kolejnego roku ustawa o VAT była nowelizowana. Niektóre z przepisów usunięto, wiele zmodyfikowano, a jeszcze inne dodano, wprowadzono nowe mechanizmy i instrumenty, a pewne artykuły dostosowano do przyspieszającej informatyzacji. Prawdopodobnie mało kto się spodziewał, że w ciągu 15 lat na gruncie podatku od towarów i usług dojdzie do tylu znaczących dla podatników i prowadzonych przez nich działalności gospodarczych zmian" - mówi cytowany w komunikacie partner w Crido Roman Namysłowski.

Według ekspertów z Crido największą nowelizację ustawy o VAT przyniósł rok 2014. Objęła ona kluczowe elementy rozliczenia VAT, w tym m.in. oderwanie momentu rozliczania VAT od daty wystawienia faktur czy zredefiniowanie pojęcia podstawy opodatkowania. Natomiast 3 lata wcześniej, w 2011 roku, wprowadzona została nowa matryca stawek VAT i pojawiły się nowe stawki VAT (5 proc., 8 proc. i 23 proc.), które miały mieć charakter tymczasowy, jednak stosowane są do dziś.

Crido wskazuje, że jedną z kluczowych zmian związanych z wejściem Polski do UE było zastąpienie eksportu wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, a importu – wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w odniesieniu do transakcji towarowych pomiędzy państwami członkowskimi.

"To tymczasowe rozwiązanie, wprowadzone do prawa unijnego jeszcze w 1993 roku, stało się największym błędem unijnego prawodawcy – doprowadziło bowiem do miliardowych wyłudzeń VAT w całej Unii Europejskiej" – mówi Namysłowski.

Autorzy raportu przypominają, że w momencie wejścia do UE świadomość istnienia zjawiska wyłudzania VAT i przestępstw karuzelowych prawie nie istniała, tymczasem polski rynek stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla międzynarodowych oszustów. Do tego, jako zmiany, które przyspieszyły wzrost luki VAT w Polsce wskazywane są dziś rozwiązania korzystne dla uczciwego biznesu np. likwidacja w 2008 r. sankcji VAT czy wprowadzenie w 2009 możliwości stosowania kwartalnych deklaracji VAT.

Według Namysłowskiego swoich pierwotnych założeń, tj. ograniczenia wyłudzeń VAT, nie spełnił wprowadzony w 2011 r. obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do handlu złomem, także wymiana informacji pomiędzy służbami ścigania a skarbówką, była zbyt mało wydajna. "Brakowało zaawansowanych narzędzi IT i świadomości skali wyłudzeń" – podsumował Namysłowski.

W raporcie przedstawiono kolejne zmiany nakierowane na zwalczanie nieprawidłowości w VAT: wprowadzenie w 2016 r. tzw. klauzuli nadużycia prawa na gruncie przepisów o VAT; tzw. pakiet paliwowy, którego celem było wyeliminowanie wyłudzeń w związku z unijnym obrotem paliwami ciekłymi; odebranie dużym podatnikom możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

Crido zwraca uwagę na działania fiskusa związane z informatyzacja systemu: w 2008 r. podatnicy VAT zyskali prawo do składania w drodze elektronicznej m.in. deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej (VAT-UE). Następnie Polska jako pierwszy kraj w UE przygotowała projekt zmian wprowadzających przyjazne podatnikom e-fakturowanie. Krokiem milowym - w ocenie ekspertów - było wprowadzenie w 2016 r. JPK-ów – w pierwszej kolejności dla dużych przedsiębiorstw. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.