REKLAMA

Przegląd wiadomości ze spółek, 30 lipca, godz. 21

2009-07-30 21:55
publikacja
2009-07-30 21:55
30.07. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 30 lipca, godz. 21

BUDIMEX

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Budimeksu w pierwszym półroczu 2009 wyniósł 66,9 mln, a przychody wyniosły 1,5 mld zł - podała spółka w czwartkowym komunikacie. W pierwszym półroczu zysk z działalności operacyjnej wyniósł 76,6 mln zł, zysk brutto wyniósł 90,6 mln zł.

CARWASH INVESTMENT

25 inwestorów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zdecydowało się na inwestycję w myjnie bezdotykowe w ramach sieci, tworzonej przez katowicką firmę Carwash Investment.

Do końca roku w całej Polsce może być nawet 250 takich myjni, wobec pierwotnie planowanych 150. Obecnie - jak podała w czwartek firma - są prowadzone rozmowy z prawie 300 potencjalnymi inwestorami.

Spółka szuka partnerów, którzy we współpracy z nią wybudują i będą operatorami myjni.

Inwestor uważa, że usługi bezdotykowego mycia samochodów to jedna z nisz na polskim rynku, której wypełnienie może przynieść spore zyski. Firma przekonuje, że poniesione nakłady zwracają się nawet w dwa lata.

Nowe myjnie mają działać pod szyldem polskiego producenta BKF Myjnie. Obecnie pod tą marką pracuje ok. 70 z 400 wszystkich myjni bezdotykowych w Polsce. Teraz sieć BKF ma się rozszerzyć właśnie w oparciu o system partnerski. Pierwsza myjnia w tym systemie ruszy wkrótce w Częstochowie, trwają rozmowy na temat kolejnych w różnych częściach Polski.

DRAGADOS

Hiszpańska firma Dragados wezwała do sprzedaży 18.021.846 akcji Pol-Aquy, co stanowi 65,53 proc. akcji i głosów na WZA, oferując za jedną akcję 27 zł - poinformował DI BRE Banku, pośredniczący w wezwaniu. Zapisy przyjmowane będą od 19 sierpnia do 21 września 2009 roku. Wzywający zamierza kupić akcje tylko w sytuacji, gdy zapisy obejmować będą co najmniej 13.621.831 akcji Pol-Aquy.

Po przeprowadzeniu wezwania Dragados chce mieć do 66 proc. głosów na WZA Pol-Aquy.

Przed ogłoszeniem wezwania akcje Pol-Aquy kosztowały 26,37 zł.

GE MONEY BANK

Za jedną akcję GE Money Banku, akcjonariusze otrzymają 1,189 akcji Banku BPH. Banki planują połączyć się w czwartym kwartale 2009 roku - poinformował bank w zaktualizowanym planie połączenia.

Kapitał zakładowy Banku BPH zostanie podwyższony z kwoty 143.581.150 zł o 334.380.985 zł do 477.962.135 zł, w drodze emisji 66.876.197 akcji Banku BPH serii "E" o wartości nominalnej 5 zł każda.

Połączenie Banku BPH i GE Money Banku nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BPH o nową emisję akcji połączeniowych, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku.

Banki już wcześniej, we wrześniu 2008 roku, ogłaszały plan połączenia. Wówczas jednak parytet wymiany ustalono na 0,825.

GE Money Bank posiada obecnie 65,9 proc. akcji Banku BPH.

Połączony BPH-GE Money Bank planuje w 2012 roku osiągnąć ROE na poziomie 17 proc. lub więcej, natomiast wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 50 proc. - poinformował bank. Strategia przewiduje średnią roczną stopę wzrostu aktywów w latach 2009-2012 na około 6 proc. z 39 mld zł w 2009 r. do 47 mld zł w 2012 r.

Banki we wrześniu 2008 roku planowały, że w 2011 roku ROE będzie powyżej 20 proc, a C/I poniżej 50 proc.

Średnia roczna stopa wzrostu kredytów w latach 2009-2012 - wynieść ma około 8 proc., a depozytów ok. 15 proc. (z 13 mld zł w 2009 r. do 19 mld zł w 2012 r.). Średnią roczną stopę wzrostu kredytów w segmencie klientów indywidualnych i MSP w latach 2009-2012 bank szacuje na ok. 7 proc. (z 31 mld zł do 39 mld zł), a kredytów korporacyjnych ok. 19 proc. (z 2 mld zł do 3 mld zł).

Bank określił jednorazowe koszty integracji na około 85 mln zł, a roczny wpływ synergii przed opodatkowaniem począwszy od 2012 roku na 240 mln zł. Średnie inwestycje w latach 2009-2012 wynieść mają ok. 200 mln zł rocznie.

Współczynnik wypłacalności wynieść ma 10 proc. lub więcej.

Według założeń strategii, do roku 2012 sieć dystrybucji połączonego banku składać się ma m.in. z 337 oddziałów własnych i 350 placówek partnerskich.

Na dzień fuzji połączony bank będzie mieć 319 oddziałów własnych, 150 placówek franczyzowych.

Zgodnie z planem liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosnąć ma z 400 tys. w 2009 roku do planowanych 1,5 mln w 2012 roku.

KDPW 30 lipca br. odbyła się druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 32 707 428,15 zł. Kwota 31 912 860,00 zł ma być przeznaczona na wypłatę dywidendy; 96,15 zł na kapitał zapasowy; 630 000 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 140 000 zł - nagrody dla Członków Zarządu; 24 472 na obowiązkowe obciążenie funduszu nagród finansowane przez pracodawcę. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1 519,66 zł. Dzień dywidendy ustalono na 30 lipca 2009 r. Dzień wypłaty dywidendy określi Rada KDPW SA zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

OLPP

Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) uruchamia kolejną instalację do dodawania biokomponentów do paliw, dzięki czemu spółkom z branży łatwiej będzie zrealizować ustalone przez rząd wskaźniki udziału biokomponentów w paliwach.

Założony przez rząd na ten rok Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) wynosi 4,6 proc. udziału biokomponentów w paliwach. W roku przyszłym wskaźnik rośnie do 5,75 proc., a w roku 2013 ma wynieść 7,1 proc.

"Właśnie uruchomiliśmy kolejną instalację komponowania biopaliw w naszej bazie w Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy" - powiedziała Hanna Węglewska, rzecznik OLPP. "Jest to instalacja do mieszania benzyny z alkoholem" - dodała.

Węglewska powiedziała, że nowa instalacja będzie tak mogła dozować odwodniony alkohol etylowy, by jego udział w benzynie wynosił od 4 proc. do 20 proc.

"Ponadto w bazie tej w trakcie ukończenia jest budowa instalacji komponowania polegającego na mieszaniu benzyny z alkoholem w zbiornikach znajdujących się na terenie bazy, co umożliwi ekspedycję znaczących ilości benzyny z alkoholem cysternami kolejowymi" - dodała.

W bazie w Nowej Wsi Wielkiej od początku 2008 roku dodawane są już estry metylowe do oleju napędowego metodą on-line.

Węglewska powiedziała, że OLPP jest technologicznie gotowy do usługowego komponowania paliw z dodatkiem biokomponentu w ilościach uzgodnionych z kontrahentem. "OLPP dostosował także swój system informatyczny, by przekazywać klientom dokumentację niezbędną do rozliczenia ulgi akcyzowej oraz Narodowego Celu Wskaźnikowego" - dodała.

Baza w Nowej Wsi Wielkiej jest połączona rurociągiem z płocką rafinerią należącą do PKN Orlen. (PAP)

pif/ gor/ seb/ mab/ epo/ jtt/ bos/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki