Prowadzenie firmy na etacie - czy to się opłaca?

Zamiast rozważać czy etat jest lepszy od prowadzenia firmy, można korzystać z obu rozwiązań jednocześnie. Etatowi pracownicy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, nie muszą rezygnować z komfortu, jaki daje etat, a przy tym mogą zaoszczędzić na składkach ZUS. Jeśli przedsiębiorca nie zapomni o kilku zasadach, jego klientem będzie mógł być także dotychczasowy pracodawca i to na korzystnych warunkach dla obu stron.

Własna działalność przy umowie o pracę to komfort, oszczędność i mniejsze ryzyko

Wadą prowadzenia działalności gospodarczej bez posiadania innego źródła dochodu może być konieczność opłacania składek ZUS, gdyż nie zależy ona od wyników firmy (ok. 400 zł miesięcznie przez pierwsze 2 lata, a później ok. 1000 zł). Może się zdarzyć, że dochody z działalności nie pojawiają się od razu i wówczas koszty składek ZUS stanowią problem.

Te ujemne strony działalności można zniwelować prowadząc firmę "po godzinach" - pracując jednocześnie na etacie. Stały dochód z etatu w połączeniu z niższym ZUS-em przedsiębiorcy sprawiają, że przedsiębiorca może czuć się bezpieczniej i pewniej. Takie rozwiązanie daje komfort stałego zatrudnienia przy jednoczesnej możliwości rozwijania własnego biznesu. Wprawdzie pracując na etacie nie można w całości poświęcić się sprawom firmy, ale z drugiej strony takie rozwiązanie pozwala przekonać się na ile dochodowa jest działalność gospodarcza.

Własna firma na etacie to oszczędność na składkach ZUS-u przedsiębiorcy

Po zarejestrowaniu działalności, przedsiębiorca pracujący jednocześnie na etacie musi złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZZA w ciągu 7 dni od rejestracji. Złożenie tego formularza jest równoznaczne z odrębnym traktowaniem przedsiębiorcy będącego zarazem na etacie.

Jeśli podpisana przez pracownika umowa o pracę opiewa przynajmniej na kwotę minimalnego wynagrodzenia (1600 zł brutto w 2013 roku), to po zarejestrowaniu własnej działalności nastąpi tzw. zbieg tytułów ubezpieczenia. Przepisy zwalniają wówczas pracownika-przedsiębiorcę z opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne w związku z działalnością gospodarczą. Pracownik-przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej. Odprowadza się ją do 10 dnia miesiąca w pełnej wysokości (ok. 260 zł w 2013 roku). Większą część tej kwoty można jednak odjąć bezpośrednio od podatku dochodowego. A zatem jeśli prowadzona "po godzinach" działalność zacznie przynosić zyski, to konieczność zapłaty podatku dochodowego nie pojawi się od razu.

ZUS preferencyjny a prowadzenie firmy na etacie

"Mały ZUS" to preferencyjne, znacznie obniżone składki społeczne, które przysługują przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo że osoba jednocześnie prowadząca firmę i pracująca na etacie nie musi opłacać składek społecznych, to pod względem składek preferencyjnych jest traktowana przez ZUS tak, jak każdy inny przedsiębiorca. Oznacza to, że 24-miesięczny okres "małego ZUS-u" upływa, mimo że w praktyce przedsiębiorca nie korzysta z jego zalet.

Co jednak, gdy przedsiębiorca w pewnym momencie zrezygnuje z etatu i skupi się wyłącznie na prowadzeniu działalności gospodarczej? Wówczas musi opłacać składki społeczne, które mogą być obliczone według preferencyjnych zasad, ale tylko jeżeli spełnione są 3 warunki:

  1. przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat,

  2. nie upłynął okres 24 pełnych miesięcy od założenia firmy,

  3. przedsiębiorca nie świadczy na rzecz byłego pracodawcy usług o podobnym charakterze, co czynności, które wykonywał na etacie.

Jak rozumieć ostatni warunek? Jeśli pracownik na etacie zajmował się księgowością, a następnie w ramach własnej działalności chce świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi doradztwa IT, to nie ma przeszkód w skorzystaniu z ulgowych składek. Jeśli jednak działalność również dotyczy księgowości, wyklucza to możliwość skorzystania z ulgi. Chodzi tutaj nie tylko o treść wystawionych dokumentów sprzedaży, ale także kody PKD. Przed podjęciem współpracy z byłym pracodawcą, warto zadbać o to, aby wpisy PKD działalności nie sugerowały podobnych czynności do wykonywanych wcześniej na etacie.

Dodatkowe zlecenia od pracodawcy bez składek ZUS

Podpisanie przez pracownika na etacie dodatkowej umowy zlecenie z własnym pracodawcą, oznacza dla pracodawcy konieczność odprowadzania składek ZUS od takiej umowy. Obowiązek ten odnosi się także do umów o dzieło, od których standardowo nie odprowadza się składek. Fakt ten może być niekorzystny, jeśli współpraca z pracownikiem odbywa się na wiele sposobów.

Sprawa wygląda inaczej po założeniu działalności gospodarczej przez pracownika. Wówczas zawarcie z pracodawcą umowy cywilnoprawnej nie wymaga już odprowadzania dodatkowych składek przez pracodawcę.

Warto przy okazji pamiętać, aby umowy cywilnoprawne zawierane przez przedsiębiorcę nie przypominały stosunku pracy. Przedsiębiorcy nie wolno rozliczyć w ramach firmy umów, jeśli w stosunku do czynności ustalonych w umowie spełnione są łącznie następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zakładając działalność trzeba pamiętać o obowiązkach wobec pracodawcy

Aby założyć działalność gospodarczą na etacie, pracownik z reguły nie musi posiadać zgody pracodawcy. Wyjątek stanowią jedynie urzędnicy administracji państwowej i samorządowej. Pracownik zatrudniony w sferze budżetowej musi najpierw poprosić o zgodę swojego przełożonego na podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej. Przełożony może nie wyrazić zgody, jeśli zachodzi konflikt interesów bądź zajęcie nie licuje z godnością urzędnika państwowego.

Pozostali pracownicy na etacie mogą jednak napotkać inne przeszkody. Przykładem może być zapis o zakazie konkurencji zawarty w umowie o pracę z pracodawcą lub w odrębnym kontrakcie. W przypadku złamania takiego zakazu, pracownikowi grożą kary umowne lub konieczność zapłaty odszkodowania. W takim przypadku trzeba ostrożnie podejmować zlecenia, a w razie potrzeby skonsultować je z pracodawcą, aby uniknąć związanych z tym kłopotów.

Pracownik musi pamiętać też o tym, że stosunek pracy zobowiązuje go - mówiąc językiem przepisów - do dbania o dobro zakładu pracy. Oznacza to, że pracownik nie może prowadzić własnej firmy kosztem swojego pracodawcy. Załatwianie spraw związanych z własną firmą w czasie pracy lub korzystając ze sprzętu pracodawcy jest niedopuszczalne.

Jeżeli pracownik złożył na rzecz pracodawcy oświadczenie PIT-2 (o nieosiąganiu innych dochodów, oprócz pochodzących ze stosunku pracy) powinien je wycofać. Ponadto, należy obowiązkowo oświadczyć pracodawcy, że zamierza się samodzielnie rozliczać kwotę wolną od podatku (przy opodatkowaniu działalności tzw. skalą podatkową). Pracownik nie musi tego uzasadniać podjętą działalnością gospodarczą.

Założenie działalności na etacie wymaga wybrania opłacalnej metody opodatkowania

Pracownik na etacie przed założeniem działalności powinien przemyśleć, jakie opodatkowanie będzie dla niego najbardziej opłacalne. Do wyboru są trzy formy - zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. W przypadku zasad ogólnych, istnieją dwie metody opodatkowania - skala podatkowa (o dwóch progach podatkowych: 18% i 32%) oraz podatek liniowy (19%).

W przypadku skali podatkowej, dochody uzyskane z pracy etatowej i działalności gospodarczej są łączone w celu określenia progu podatkowego. Oznacza to, że może się okazać, że podstawa opodatkowania przekroczy w trakcie roku kwotę 85 528 zł i przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek według wyższego progu podatkowego. Jeśli przedsiębiorca nie zadeklaruje inaczej, jest to standardowa metoda opodatkowania.

W przypadku wyjątkowo wysokich dochodów, opłacalnym może okazać się wybór podatku liniowego, który pozwala opodatkować przychody z działalności gospodarczej jedną, niską stawką 19%, przy jednoczesnej rezygnacji z niektórych ulg i konieczności składania dwóch zeznań rocznych. W tym kontekście warto pamiętać jednak o pewnej zasadzie. Przedsiębiorca nie ma prawa korzystać z podatku liniowego, jeżeli świadczy dla byłego (lub obecnego) pracodawcy takie same usługi, jakie wykonywał (wykonuje) na etacie w bieżącym roku podatkowym.

Sebastian Bobrowski

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
4 12 ~menel

Aktualna składka zdrowotna to 261,77 zł. Od podatku odliczamy 225,38 zł.
Preferencyjny ZUS przez 24 miesiące ( ze składką chorobową) to 414,85 zł. miesięcznie, "normalny" ( ze składką chorobową) to 1026,98 zł.

!
2 5 ~Obiektywnie

Oczywiście, że nie - w Polsce w ogóle prowadzenie firmy się nie opłaca, dlatego pracuję w Niemczech jako samozatrudniony, a niebawem będę zakładał firmę w UK!

! Odpowiedz
6 2 ~dezel

Proszę się zastanowić nad słowem firma i co to takiego jest ???????

! Odpowiedz
8 50 ~Alien

Z zupełnie innej beczki. Rolnicy żyją chyba w jakiejś równoleżnikowej rzeczywistości ;-). Im wystarcza składka ubezpieczeniowa ok. 120 zł miesięcznie obejmująca wszystko - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe i chorobowe. Tzw. prywaciarz musi bulić ok. 8 razy więcej.

Kiedy skończymy z tą księżycową gospodarką?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 4 ~obserwator

Tak tylko że będąc tym rolnikiem i będąc z jakiegokolwiek powodu na chorobowym to chociaż u tego prywaciarza masz tylko 80% chorobowego to i tak masz zasiłek 3 razy większy nawet z min płacy niż tenże rolnik. Po prostu w porównaniu z rolnikiem tobie się opłaca chorować.

! Odpowiedz
6 3 ~Igorex

To chyba jedyne rozsądne rozwiązanie, dla osób które chcą podjąć ryzyko i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą np usługi, gdzie nie ma nigdy pewności czy znajdzie się klient.
Etat i działalność to same korzyści. Można sobie jednak zadać pytanie co jest trudniejsze, znaleźć stałą pracę na etacie czy prowadzić z powodzeniem DG.

Ciekawostka: http://www.terazbiznes.pl/news/672/praca-na-etacie-i-wlasna-firma-jak-to-pogodzic-z-zus

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 33 ~klin

Polska to skorumpowany , policyjno - mafijny kraj . Niestety takie są fakty . Zakładanie tu firmy to zakładanie sobie a w razie czego swojej rodzinie stryczka na szyję.

! Odpowiedz
1 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 175 ~Korwin

Pracujac na etacie pracodawca odprowadza za nas składke zdrowotna. DLACZEGO WIĘC ZUS CHCE OD NAS ZAPŁATY TEJ SAMEJ SKŁADKI PO RAZ DRUGI? Czy wpływa to w jakikolwiek sposposób na jakośc np porady lekarskiej czy hospitalizacji? odpowiedzcie sobie sami. Konkluzja jest taka, ze ZUS w majestacie prawa kradnie nasze pieniadze!

! Odpowiedz
7 21 ~ewelina

A to Polska właśnie!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne